Centrum rehabilitacji BisMed w Zabrzu, jest ośrodkiem oferującym świadczenia z zakresu rehabilitacji narządu ruchu w schorzeniach ortopedycznych i neurologicznych i innych dla dorosłych oraz dla dzieci i niemowląt. Obejmujemy opieką pacjentów:

  • ­ z chorobami stawów kończyn
  • ­ kręgosłupa
  • ­ pourazowych
  • ­ z dysfunkcjami układu mięśniowego
  • ­ w stanach po udarowych
  • ­ z problemami wieku rozwojowego
  • ­ z wadami postawy (dzieci i młodzież, skoliozy-boczne krzywienia kręgosłupa, plecy okrągłe, płaskie, koślawość i szpotawość kolan i stóp.

Po przeprowadzeniu dokładnej diagnozy fizjoterapeutycznej, świadczenia wykonywane są przez wykwalifikowany personel magistrów rehabilitacji medycznej i fizjoterapii, posiadających certyfikaty ukończenia wielu prestiżowych szkoleń w kraju i za granicą. Usprawnianie prowadzone jest w sposób kompleksowy z użyciem najnowszych metod terapii manualnej, technik specjalnych, najnowszych osiągnięć światowych z zakresu fizykoterapii.

Prowadzimy również poradnictwo, konsultacje oraz rehabilitację i stymulację rozwoju dzieci z problemami wieku rozwojowego jak: opóźnienie rozwoju, zaburzenia napięcia mięśniowego, mózgowe porażenie dziecięce, inne stany porażenne, zespoły genetyczne i inne.

 

Oprócz standardowych zabiegów z zakresu fizykoterapii oferujemy Państwu innowacyjne metody leczenia, takie jak:

 

Zmienne pole magnetyczne

(PST, ang. Pulsed Signal Therapy) to nowoczesna metoda leczenia schorzeń, urazów oraz przeciążeń, występujących w aparacie ruchu. Charakteryzuje się zmienną częstotliwością (10 i 20 Hz) oraz niskim natężeniem sygnału (0,5 i 1,5 mT), dzięki czemu możliwe jest odtworzenie pola elektrycznego naturalnie występującego w stawie. PST skuteczniej niż standardowy zabieg magnetoterapii pobudza zdolności regeneracyjne chrząstki i tkanki łącznej, poprawia metabolizm tkankowy i uśmierza ból. Pojedynczy zabieg trwa 60 minut. Efekty całego cyklu terapeutycznego (10 sesji) utrzymują się do kilku tygodni po zakończeniu zabiegów.

 

Laser wysokoenergetyczny

(HIL, ang. High Intensity Laser) to przełom w laseroterapii i  niezwykle skuteczne narzędzie, wykorzystywane do leczenia szerokiej gamy dolegliwości – od urazów mięśni i ścięgien po przewlekłe zmiany zwyrodnieniowe. Niweluje on ból poprzez tworzenie fotomechanicznej fali wewnątrz tkanek. HIL dysponuje mocą 30 razy większą od konwencjonalnej laseroterapii. Dzięki optymalnej długości fal (980 nm) skuteczniej przenika w głąb tkanek i, tym samym, znacznie skraca czas potrzebny do uzyskania pożądanych efektów terapeutycznych.

 

Fala uderzeniowa

(SWT, ang. Shock Wave Therapy) to wysoce efektywna metoda walki z bólem i dysfunkcjami w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego. Za pośrednictwem fal akustycznych o dużej mocy, energia dostarczana jest bezpośrednio do bolących miejsc. Fala uderzeniowa przyspiesza procesy zdrowienia poprzez stymulację metabolizmu tkankowego, dezintegrację zwapnień, zwiększenie produkcji kolagenu oraz zmniejszenie napięcia mięśni. Odczuwalna poprawa następuje już po 3-5 zabiegach.

 

Terapia skojarzona

to połączenie mechanicznego działania fali ultradźwiękowej (UD) i impulsowego bodźca elektroterapeutycznego (np. prądów TENS, DD). Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii medycznej, dochodzi do powstania w tkankach synergistycznego efektu leczniczego (przeciwbólowego, przeciwobrzękowego, rozluźniającego), którego osiągnięcie nie jest możliwe podczas wykonywania każdego z powyższych zabiegów oddzielnie. Efektywność terapii można znacząco podnieść poprzez zastosowanie leku do fonoforezy.

 

Nasi terapeuci posiadają umiejętności z zakresu wielu specjalistycznych metod fizjoterapii, dzięki którym oferowane przez nas usługi terapeutyczne są różnorodne i wysoce skuteczne.

 

Terapia manualna dr. Ackermana

to holistyczna koncepcja terapii, wyróżniająca  się szybką i trafną diagnostyką, po której następuje precyzyjne działanie terapeutyczne - dokładnie w miejscu występowania przyczyn schorzenia. Terapia manualna dr. Ackermana stosowana jest, przede wszystkim, w przypadku dolegliwości ze strony kręgosłupa i stawów obwodowych. Bardzo często już w ciągu jednego lub kilku zabiegów można wyeliminować lub znacznie złagodzić ból.

 

Terapia manualna wg standardów IFOMT

jest koncepcją badania i leczenia pacjentów z dysfunkcjami aparatu ruchu, opierającą się na wnioskowaniu klinicznym. Wykorzystuje ona zaawansowane środki terapeutyczne (m.in. mobilizacje, manipulacje) oraz ćwiczenia lecznicze dopasowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Postępowanie lecznicze opiera się na standardach Międzynarodowej Federacji Terapeutów Ortopedycznych i Manualnych (ang. International Federation of Orthopedic Manipulative Therapist) oraz poparte jest gruntowną wiedzą anatomiczną i neurofizjologiczną.

 

Torowanie nerwowo-mięśniowe

(PNF ang. Prorioceptive Neuromuscular Facilitation)  to uznana na świecie metoda terapii pacjentów z zaburzeniami w obrębie układu nerwowego, kostno-stawowego i mięśniowego. Celem metody PNF jest ponowna nauka (reedukacja) lub odtworzenie konkretnej funkcji ruchowej, która została utracona, bądź zaburzona w wyniku choroby lub urazu. Każde ćwiczenie ruchowe odbywa się w trzech płaszczyznach, co wymusza zaangażowanie maksymalnej ilości włókien mięśniowych. Jest to metoda wysoce efektywna, bezbolesna i przyjazna dla Pacjenta.

 

NDT-Bobath  

(ang. Neurodevelopmental Treatment) to ceniona koncepcja neurorozwojowa, szczególnie przydatna w leczeniu niemowląt i dzieci z dysfunkcjami pochodzenia centralnego. Wymaga wyśmienitej znajomości etapów neurofizjologicznego rozwoju człowieka. Nadrzędnym celem NDT–Bobath jest optymalizacja podstawowych funkcji życiowych poprzez poprawę kontroli posturalnej, torowanie ruchów selektywnych oraz regulację napięcia mięśniowego. Elementy koncepcji Bobath z powodzeniem wykorzystywane są również w usprawnianiu pacjentów po udarze mózgu i w innych zespołach neurologicznych.

 

Terapia tkanek miękkich

to szeroka gama specjalistycznych technik manualnych (energizacja mięśni, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie, aktywne rozluźnianie, terapia punktów spustowych, masaż głęboki), których celem jest zlikwidowanie dysfunkcji w obrębie układu mięśniowo-powięziowego, przywrócenie prawidłowego napięcia mięśni oraz zmniejszenie dolegliwości bólowych. 

 

Ocena funkcjonalna FMS

(ang. Functional Movement Screen) to bateria testów pozwalających ocenić podstawowe wzorce ruchowe oraz zidentyfikować ewentualne ograniczenia i  asymetrie, które wpływają na wykonywanie czynności dnia codziennego, aktywność rekreacyjną i sportową. Na podstawie uzyskanych wyników, zaproponujmy Państwu odpowiedni program ćwiczeń i terapii, dzięki którym możliwe będzie wyeliminowanie dysfunkcji w aparacie ruchu oraz przywrócenie optymalnej koordynacji nerwowo-mięśniowej.

 

Krioterapia miejscowa

zabieg z zakresu zimnolecznictwa, którego celem jest obniżenie temperatury tkanek. Czynnikiem chłodzącym jest mieszanina powietrza z parami ciekłego azotu (<-100○C). Do zalet biologicznego działania niskich temperatur należą m.in.: stymulacja krążenia, oddziaływanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, redukcja obrzęku oraz spowolnienie metabolizmu tkankowego. Głównymi wskazaniami do krioterapii są zmiany zwyrodnieniowe/reumatyczne stawów oraz stany pourazowe/przeciążeniowe aparatu ruchu. 

 

oferta1
oferta1
oferta1

BisMed – czwarty ośrodek w Polsce z metodą leczenia INDIBA Activ Therapy!

logo

BisMed
Centrum Rehabilitacji

ul. Gdańska 14
41-800 Zabrze
tel. 32 630 39 99
kom. 604 58 47 52

facebook gplus

email: