BisMed Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z naszą atrakcyjną ofertą cenową.

CENNIK BISMED

Masaż limfatyczny ręczny70 zł

Masaże
Pierwsza wizyta (konsultacja + zabieg) 100 – 150 zł (30 – 60 min.)
Masaż leczniczy / relaksacyjny 130zł (60 min.)
Masaż leczniczy / relaksacyjny 70 zł (30 min.)
Masaż z wykorzystaniem INDIBA 50 – 90 zł (15 – 45 min.)
Masaż limfatyczny ręczny (kończyna dolna / górna) 80 zł
Kinezyterapia
Ćwiczenia ogólnousprawniające 30-40 min 60 zł
Terapia manualna (PNF, Bobath, Terapia powięziowa, Terapia punktów spustowych TP) 80 zł
Fizykoterapia 1 zabieg pakiet 5 pakiet 10
Fizykoterapia
Zabiegi do wyboru:
 • Jonoforeza, galwanizacja
 • Diadynamic
 • Elektrostymulacja
 • Prądy HV
 • VMS
 • Prądy Kotz’a, Prądy Trabert’a, Prądy Nemec’a
 • T.E.N.S. , Interferencja
 • Ultradźwięki
 • Fonoforeza
18 zł 80 zł 150 zł
Terapia skojarzona (ultradźwięki + elektroterapia) – jeden zabieg 30 zł  – 250 zł
Krioterapia 25 zł  100 zł 180 zł
Fala uderzeniowa (innowacyjna metoda fizykoterapii) 70 zł
PST 1 godz. – Kręgosłup (innowacyjna metoda fizykoterapii) 45 zł  – 400 zł
PST 1 godz. – Kończyny (innowacyjna metoda fizykoterapii) 35 zł  – 300 zł
Laser wysokoenegetyczny (innowacyjna metoda fizykoterapii) 35 zł  –
Pakiet (SWT+HIL) (Fala uderzeniowa + laser wysokoenergetyczny) 90 zł  –
Pakiet (SWT+KRIO) 75 zł  350 zł 650 zł
Drenaż mechaniczny BOA 50 zł 225 zł 400 zł

Bon Upominkowy

Bon upominkowy to wspaniała propozycja na prezent dla najbliższej osoby. Swoim zakresem obejmuje serię dowolnych zabiegów, wybranych przez zamawiającego z naszej oferty.
Bon upominkowy to idealne połączenie oryginalności i funkcjonalności, która gwarantuje pełną satysfakcję z otrzymanego prezentu. Bon jest tak uniwersalnym rozwiązaniem, iż nadaje się idealnie na każdą okazję, niezależnie od wieku i płci obdarowywanego.
W ramach bonu upominkowego wykonywane są masaże, terapie manualne, zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii oraz odnowy biologicznej.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat bonu upominkowego oraz zakresu świadczonych usług, proszę o kontakt pod numerem telefonu +48 32 630 39 99, 604 584 752.

Prawa Pacjenta

Udostępnianie dokumentacji Medycznej

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, 2219 z 2019 r. poz. 492, 730, 959),
 • ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, 1128),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).

Kto może złożyć wniosek:

Dokumentacja medyczna w Centrum Rehabilitacji BIS-MED.  udostępniania jest zgodnie z przyjętymi zasadami na wniosek Wnioskodawcy. Wnioskodawcą może być: pełnoletni pacjent, rodzic pacjenta, przedstawiciel ustawowy lub upoważniona przez nich osoba.

Wniosek:

Przykładowy wzór wniosku dostępny jest w Centrum Rehabilitacji BIS-MED od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00.

Realizacja wniosku:

Prawidłowo wypełniony wniosek składa się osobiście w Centrum Rehabilitacji BIS-MED lub za pośrednictwem placówki świadczącej usługi pocztowe.

Realizacja wniosku następuje bez zbędnej zwłoki z zachowaniem terminu, nie dłużej niż w ciągu 14 dni roboczych licząc termin od dnia następnego po dniu wpływu wniosku do Centrum Rehabilitacji BIS-MED. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji wniosku. W takiej sytuacji pracownik Centrum Rehabilitacji BIS-MED powiadamia Wnioskodawcę telefonicznie lub pisemnie o terminie i powodach wydłużenia terminu realizacji wniosku.

Odbiór wnioskowanej dokumentacji medycznej:

Wnioskowana dokumentacja wydawana jest każdorazowo w Centrum Rehabilitacji BIS-MED, a w przypadku gdy we wniosku zaznaczono aby przesłać dokumentację pocztą, za pośrednictwem poczty na koszt Wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres. Pracownik Centrum Rehabilitacji BIS-MED wydający dokumentację potwierdza dane Wnioskodawcy oraz tożsamość osoby odbierającej wnioskowaną dokumentację, a w przypadku gdy dokumentację odbiera osoba upoważniona, Pracownik Centrum Rehabilitacji BIS-MED odbiera oryginał upoważnienia do odbioru dokumentacji oraz potwierdza dane osoby upoważnionej.

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej:

Dokumentację medyczną udostępnia się pacjentom nieodpłatnie. Szczegółowa wersja dostępna w siedzibie Centrum Rehabilitacji BIS-MED

Umów Się na Wizytę

Nasi specjaliści podpowiedzą w jaki sposób poradzić sobie z dolegliwością oraz w jaki sposób my możemy Państwu pomóc.

  BisMed – czwarty ośrodek w Polsce z metodą leczenia INDIBA Acive Therapy