BisMed Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z naszą atrakcyjną ofertą cenową.

CENNIK BISMED

Masaż limfatyczny ręczny70 zł

Masaże  
Pierwsza wizyta (konsultacja + zabieg) 100 – 150 zł (30 – 60 min.)
Masaż leczniczy / relaksacyjny 140zł (60 min.)
Masaż leczniczy / relaksacyjny 80 zł (30 min.)
Masaż z wykorzystaniem INDIBA 60 – 100 zł (15 – 45 min.)
Masaż limfatyczny ręczny (kończyna dolna / górna) 80 zł
Kinezyterapia  
Ćwiczenia ogólnousprawniające 30-40 min 70 zł
Terapia manualna (PNF, Bobath, Terapia powięziowa, Terapia punktów spustowych TP) 90 zł
Fizykoterapia 1 zabieg pakiet 5 pakiet 10
Fizykoterapia
Zabiegi do wyboru:
 • Jonoforeza, galwanizacja
 • Diadynamic
 • Elektrostymulacja
 • Prądy HV
 • VMS
 • Prądy Kotz’a, Prądy Trabert’a, Prądy Nemec’a
 • T.E.N.S. , Interferencja
 • Ultradźwięki
 • Fonoforeza
19 zł 90 zł 160 zł
Terapia skojarzona (ultradźwięki + elektroterapia) – jeden zabieg 30 zł  – 250 zł
Krioterapia 25 zł  110 zł 200 zł
Fala uderzeniowa (innowacyjna metoda fizykoterapii) 80 zł
PST 1 godz. – Kręgosłup (innowacyjna metoda fizykoterapii) 45 zł  – 400 zł
PST 1 godz. – Kończyny (innowacyjna metoda fizykoterapii) 35 zł  – 300 zł
Laser wysokoenegetyczny (innowacyjna metoda fizykoterapii) 40 zł  –
Pakiet (SWT+HIL) (Fala uderzeniowa + laser wysokoenergetyczny) 110 zł  –
Pakiet (SWT+KRIO) 95 zł  350 zł 650 zł

Bon Upominkowy

Bon upominkowy to wspaniała propozycja na prezent dla najbliższej osoby. Swoim zakresem obejmuje serię dowolnych zabiegów, wybranych przez zamawiającego z naszej oferty.
Bon upominkowy to idealne połączenie oryginalności i funkcjonalności, która gwarantuje pełną satysfakcję z otrzymanego prezentu. Bon jest tak uniwersalnym rozwiązaniem, iż nadaje się idealnie na każdą okazję, niezależnie od wieku i płci obdarowywanego.
W ramach bonu upominkowego wykonywane są masaże, terapie manualne, zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii oraz odnowy biologicznej.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat bonu upominkowego oraz zakresu świadczonych usług, proszę o kontakt pod numerem telefonu +48 32 630 39 99, 604 584 752.

Prawa Pacjenta

Udostępnianie dokumentacji Medycznej

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, 2219 z 2019 r. poz. 492, 730, 959),
 • ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, 1128),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).

Kto może złożyć wniosek:

Dokumentacja medyczna w Centrum Rehabilitacji BIS-MED.  udostępniania jest zgodnie z przyjętymi zasadami na wniosek Wnioskodawcy. Wnioskodawcą może być: pełnoletni pacjent, rodzic pacjenta, przedstawiciel ustawowy lub upoważniona przez nich osoba.

Wniosek:

Przykładowy wzór wniosku dostępny jest w Centrum Rehabilitacji BIS-MED od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00.

Realizacja wniosku:

Prawidłowo wypełniony wniosek składa się osobiście w Centrum Rehabilitacji BIS-MED lub za pośrednictwem placówki świadczącej usługi pocztowe.

Realizacja wniosku następuje bez zbędnej zwłoki z zachowaniem terminu, nie dłużej niż w ciągu 14 dni roboczych licząc termin od dnia następnego po dniu wpływu wniosku do Centrum Rehabilitacji BIS-MED. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji wniosku. W takiej sytuacji pracownik Centrum Rehabilitacji BIS-MED powiadamia Wnioskodawcę telefonicznie lub pisemnie o terminie i powodach wydłużenia terminu realizacji wniosku.

Odbiór wnioskowanej dokumentacji medycznej:

Wnioskowana dokumentacja wydawana jest każdorazowo w Centrum Rehabilitacji BIS-MED, a w przypadku gdy we wniosku zaznaczono aby przesłać dokumentację pocztą, za pośrednictwem poczty na koszt Wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres. Pracownik Centrum Rehabilitacji BIS-MED wydający dokumentację potwierdza dane Wnioskodawcy oraz tożsamość osoby odbierającej wnioskowaną dokumentację, a w przypadku gdy dokumentację odbiera osoba upoważniona, Pracownik Centrum Rehabilitacji BIS-MED odbiera oryginał upoważnienia do odbioru dokumentacji oraz potwierdza dane osoby upoważnionej.

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej:

Dokumentację medyczną udostępnia się pacjentom nieodpłatnie. Szczegółowa wersja dostępna w siedzibie Centrum Rehabilitacji BIS-MED

Umów Się na Wizytę

Nasi specjaliści podpowiedzą w jaki sposób poradzić sobie z dolegliwością oraz w jaki sposób my możemy Państwu pomóc.

BisMed – czwarty ośrodek w Polsce z metodą leczenia INDIBA Acive Therapy