Współczesny sport z powodu rosnących obciążeń treningowych i częstotliwości rozgrywania zawodów staje się coraz bardziej kontuzjogenny. Od wielu lat wiemy, że postępy w leczeniu sportowców przynoszą bardzo dobre rezultaty w terapii „zwykłych pacjentów” – ” potrafisz wyleczyć sportowca poradzisz sobie z każdym”
W ubiegłym roku w Londynie na największej na świecie konferencji medycznej poświęconej leczeniu i profilaktyce urazów mięśni, ścięgien oraz więzadeł w piłce nożnej zaprezentowano nowoczesne ujęcie terapii C.R.E.T., terapii która przyśpiesza gojenie uszkodzonych tkanek i regenerację mięśni. Współczesne urządzenia wykorzystujące metodę C.R.E.T. stworzono we współpracy ze sztabem medycznym FC Barcelona, a lekarze z tego klubu przedstawili możliwe aplikacje i wyniki szerokiej publiczności. Badania Hiszpanów przeprowadzone u piłkarzy ze świeżymi urazami mięśni kulszowo-goleniowych (naciągnięcia, naderwania I i II °) potwierdzają skuteczność metody i skrócenie czasu rekonwalescencji. Urządzenia medyczne jak również sama metoda leczenia dostępne są od 2 lat także w naszym kraju, z wielkimi sukcesami stosujemy ją jako pierwsi w Polsce w naszym ośrodku.

Działanie

Zasada działania opiera się na przepływie radiofrekwencyjnego prądu o częstotliwości 448 kHz, który to aktywizuje wewnątrz i pozakomórkowe jony, usprawnia przenikalność błony komórkowej oraz znacząco zwiększa metabolizm komórkowy.
Energia przepływa poprzez jedną z dwóch elektrod – pojemnościową lub rezystywną w kierunku płytki pasywnej (elektrody biernej), która zamyka obwód. Odpowiednie ułożenie elektrody i płytki pasywnej pozwala nam na pracę w obszarze, który chcemy poddać terapii. Terapeuta pracuje wraz z pacjentem aktywnie bazując na jego subiektywnych odczuciach ciepła w skali od 0 do 10 ( 0 – brak ciepła, 10 – prawie parzy).
Elektroda pojemnościowa oddziałuje na organizm płycej niż rezystywna, wywołuje reakcje przede wszystkim w tkankach miękkich znajdujących się w pobliżu elektrody, działa jak kondensator obniżając jednocześnie wewnętrzny opór tkankowy, uzyskując miejscowy wzrost elektro-regenerującej energii, która to zapoczątkowuje reakcje opisanej poniżej biostymulacji komórkowej.
Elektroda rezystywna wywołuje reakcje na głębszym poziomie, dotyczą one bardziej oporowych tkanek, takich jak stawy, ścięgna i kości. Przepływ energii odbywa się przez cały przekrój poprzeczny aplikowanego miejsca np.(od stopy-elektroda rezystywna, po lędźwie-płytka pasywna). Przepływająca energia prowadzi do kolejnych zmian na poziomie komórkowym, a mianowicie waskularyzacji i hiperaktywacji.

1. Biostymulacja komórkowa:
Wytwarzana energia o wysokiej częstotliwości modyfikuje przenikalność membrany komórkowej, nawet w przypadku zastosowania nietermalnego. Wspomaga ona wymianę wewnątrzkomórkową, pozakomórkową oraz zapewnia właściwą regenerację tkanki. Przyspiesza zarówno metabolizm, jak i komórkowe zapotrzebowanie na tlen.
2. Waskularyzacja:
Wzrost mikrocyrkulacji uzupełnia biostymulację i zaopatrza tkanki w elementy, które musi ona zregenerować. Rozszerza naczynia krwionośne, odżywia i zapewnia tlen tkankom, usprawniając żylne i limfatyczne wchłanianie zwrotne.
3. Hiperaktywacja:
Znacząco usprawnia metabolizm komórkowy i rozpoczyna proces odbudowy tkanki, walcząc ze zwłóknieniem, tkanka zostaje zregenerowana nawet w przypadkach chronicznych, w których zwłóknienie obecne jest już przez jakiś czas (skutek uboczny urazu lub osteoartretyzmu).

Zastosowanie metody CRET w zespole bólowym odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa – doświadczenia własne.

W pracy terapeutycznej możliwość stosowania metody CRET uzupełnienia proces leczenia pacjenta i pozwala na szybszy powrót do zdrowia. Ważnym elementem terapii przy zastosowaniu tej metody jest kontrolowanie tempa wzrostu ciepła w tkankach, nie doprowadzając do nadmiernego przegrzania ich, zwłaszcza w stanie ostrym.
Jak wiemy w zespole bólowym odcinka krzyżowo-lędźwiowego kręgosłupa, możemy wyróżnić trzy etapy:

  • ostry- silne objawy bólowe, spazm mięśniowy, ograniczona ruchomość w odcinku krzyżowo lędźwiowym, stan zapalny. Objawy pojawiają się najczęściej nagle, wraz z daną czynnością ruchową. Okres ten trwa krócej niż 6 tygodni.

  • podostry – objawy bólowe trwają do 3 miesięcy.

  • chroniczny- objawy bólowe trwają ponad 3 miesiące.

We wskazanych stanach chorobowych planowanie sesji terapeutycznych oraz metodyka leczenia przy użyciu metody CRET będą przedstawiały się następująco:
W pierwszej fazie leczenia, trwającej tydzień, planujemy 4 spotkania z pacjentem. Pierwsza faza leczenia będzie dotyczyła likwidacji stanu zapalnego, bólu oraz zmniejszenia spazmu mięśniowego.
Terapię zaczynamy od użycia elektrody pojemnościowej, pracując z pacjentem 10-15 minut przy subiektywnych odczuciach ciepła przez pacjenta, na 4 – 5 w skali 0-10. Praca z pacjentem na poziomie ciepła 4 – 5 nie powoduje znacznego podniesienia odczuwalności ciepła, a co z tym związane, już w stanie ostrym możemy pracować z pacjentem. Intensywność ciepła 4 -5 jest to niska waskularyzacja gdzie dochodzi do zwiększenia przepływu krwi i zwiększenia metabolizmu komórkowego.
Poniżej przedstawiamy subiektywne odczucia ciepła przez pacjenta i jego wpływ na organizm:
1,2 – biostymulacja
3,4 – niska waskularyzacja
5,6 – średnia waskularyzacja
7,8 – wysoka waskularyzacja
9,10 – hiperaktywacja
W tej fazie zabiegu, skupiamy się na oddziałaniu na mięśnie przykręgosłupowe, czworoboczne lędźwi oraz biodrowo lędźwiowe.
Po pracy elektrodą pojemnościową przechodzimy do pracy nad strukturami głębiej leżącymi ( stawy, więzadła ) wykorzystując do tego celu elektrodę rezystywną. Subiektywne odczucia ciepła przez pacjenta, powinny być na poziomie 1-2 w skali 0-10. Przy intensywności ciepła 1 – 2 działamy biostymulacyjnie, więc nie mamy w tym przedziale efektu termicznego, następuje biostymulacja komórek, zwiększone zapotrzebowanie na tlen i zwiększenie produkcji endorfin. Czas oddziaływania na głębsze struktury, wynosi 10 – 15 minut, przy czym pierwsze 5 minut polega na pracy statycznej, bez udziału pacjenta, wzdłuż odcinka lędźwiowo – krzyżowego kręgosłupa. Pozostały czas zabiegu przeznaczamy na pracę elektrodą rezystywną, którą przytrzymujemy na wysokości L5-S1, i prosimy pacjenta aby wykonywał pogłębiony wdech – wydech bądź wykonujemy trakcje na odpowiednim poziomie, co pozwoli na przepływ energii przez cały przekrój poprzeczny aplikowanego miejsca. Tym samym pacjent współpracuje z terapeutą poprzez delikatne ruchy, co jest ważną częścią leczenia metodą CRET.

W końcowej fazie sesji terapeutycznej wykorzystujemy ponownie elektrodę pojemnościową używając jej do powierzchownego drenażu mięśni, uzyskując rezultat uspokojenia i wyciszenia pracy mięśni. W tym czasie subiektywne odczucie ciepła przez pacjenta powinno oscylować na poziomie od 0-1, w skali od 0-10. Czas pracy: 5 minut.

Po pierwszym tygodniu leczenia zaczynamy II fazę pracy, w której zwiększamy subiektywne odczucie ciepła przez pacjenta, a ponadto rozkładamy sesje terapeutyczne w czasie, w zależności od poprawiającego się stanu pacjenta.

W kolejnych sesjach będziemy skupiać się na poprawie mobilności, zmniejszeniu spazmu mięśniowego oraz na pełnym odzyskaniu funkcji kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego.
Zabieg rozpoczynamy od użycia elektrody pojemnościowej ( czas pracy 10-15 minut ), a subiektywne odczucie ciepła przez pacjenta powinno oscylować na poziomie 7-8 w skali 0-10. Praca przy intensywności ciepła 7 -8 jest to wysoka waskularyzacja gdzie zwiększa się przepływ krwi, wzrasta przekrwienie i zwiększa się przepływ tlenu wewnątrzkomórkowego. Terapii poddajemy mięśnie przykręgosłupowe, czworoboczne lędźwi, biodrowo lędźwiowe.

Następnie wykorzystujemy elektrodę rezystywną, gdzie subiektywne odczucie ciepła przez pacjenta powinno wynosić 5-6 w skali 01-10. Czas pracy statycznej wzdłuż kręgosłupa lędźwiowo krzyżowego wynosi 5 minut. Po pracy statycznej wykonujemy aktywną terapię z pacjentem przy użyciu elektrody rezystywnej ( mobilizacja z ruchem ).
Opisując powyższe działania lecznicze tej metody uwzględniliśmy 30-40 minutową pracę z pacjentem, jednakże wymienione efekty możemy uzyskać w krótszym czasie pracy. Ważnym elementem jest rozpoznanie stanu chorobowego pacjenta, który będzie miał znaczący wpływ na sam proces leczenia i długość poszczególnych zabiegów. Metoda CRET daje możliwość elastycznego dopasowania się do pacjenta, którego aktywny udział w procesie leczenia jest istotny.

Stosowana przez nas w praktyce zawodowej metoda C.R.E.T. wprowadza efektywne rezultaty w procesie leczenia. U pacjentów, którzy poddani zostali terapii C.R.E.T. szybciej ustępują dolegliwości bólowe i patologiczne napięcie mięśniowe, poprawie ulega trofika tkanek, stwarzając możliwość szybszego powrotu do sprawności fizycznej , co daje lepsze wyniki niż leczenie tradycyjnymi metodami fizjoterapeutycznymi.

Reasumując metoda terapii C.R.E.T. daje terapeutom nowe możliwości pracy, znacząco przyśpiesza powrót pacjenta do zdrowia i pełnej funkcjonalności. C.R.E.T. jest przy tym dla pacjenta terapią bardzo przyjemną powodującą pełne rozluźnienie i odprężenie. Nie bez znaczenia jest również fakt iż terapia ta powoduje u pacjentów efekt przeciwbólowy utrzymujący się przed długi czas już po pierwszej aplikacji, nie powoduje przy tym blokady receptorów odczucia bólu, ale działa bezpośrednio na przyczynę powstania bólu, na miejsce chorobowe, niwelując stan zapalny i chorobowy.

Wskazania do stosowania:

Lumbalgia, Zespół szyjno-barkowy, Urazy mięśniowe (przykurcze, naderwania i naciągnięcia, zapalenia ścięgien),Tendinopatie, Zapalenia kaletek, Bark zamrożony, Skręcenia, Artrozy, Złamania

Przeciwskazania :

Rozrusznik serca, ciąża i zapalenie żył. Co ciekawe przeciwskazaniem nie są nowotwory jak również wszelkiego rodzaju zespolenia (w tym metalowe) co niewątpliwie odróżnia tą metodę od dotychczasowy. Radiofrekwencyjny prąd o unikatowej częstotliwości 448 kHz nie wprowadza jonów w ruch wirowy ( jak w przypadku diatermii) powodując tarcie i wytwarzanie ciepła, tylko pozwala jonom przebiegać swobodnie „od + do –” co powoduje bezpieczne leczenie również po zespoleniach.